Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Ginastera / Gulda / Poulenc

Štvrtok 17. 5. 2018, 19.00 h
D/E – Hudba troch storočí
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Leoš Svárovský dirigent
Jozef Chabroň zbormajster

Sebastien Hurtaud violončelo


Program

Alberto Ginastera (1916–1983)
Estancia, suita z baletu
Los trabajadores agrícolas
Danza del trigo
Danza final (Malambo)
Friedrich Gulda (1930–2000)
Koncert pre violončelo a dychový orchester
Ouvertüre
Idylle
Cadenza
Menuet
Finale alla marcia
Francis Poulenc (1899–1963)
Lane, hudba k baletu
Ouverture
Rondeau
Chanson dansée
Adagietto
Jeu
Andantino
Petite chanson dansée
Final

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2018 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk