Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Mozart / Strauss / Zemlinsky

Piatok 11. 5. 2018, 19.00 h
A/B – Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Ernst Theis dirigent

Felix Klieser lesný roh
Simona Houda-Šaturová soprán
Pavol Remenár barytón


Program

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Únos zo serailu, predohra k opere, KV 384
Richard Strauss (1864–1949)
Koncert pre lesný roh a orchester č. 1 Es dur, op. 11
I. Allegro
II. Andante
III. Allegro
Alexander von Zemlinsky (1871–1942)
Lyrická symfónia, op. 18
Ich bin friedlos, ich bin durstig nach fernen Dingen
O Mutter, der junge Prinz
Du bist die Abendwolke
Sprich zu mir Geliebter
Befrei mich von den Banden deiner Süße, Lieb
Vollende denn das letzte Lied
Friede, mein Herz

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2018 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk