Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Poznáte Beethovena?

Sobota 5. 5. 2018, 16.00 h
R – Rodinné koncerty
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Symfonický orchester Konzervatória v Bratislave
Juraj Jartim dirigent
Tomáš Köppl dirigent

Radka Kováčová klavír
Martin Vanek moderátor


Program

Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Symfónia č. 5 c mol „Osudová“, op. 67 (úryvok)
Allegro con brio
Bagatela č. 25 a mol „Pre Elišku“
Symfónia č. 7 A dur, op. 92
Allegretto
Presto – Assai meno presto (trio)
Allegro con brio
Symfónia č. 9 d mol, op. 125, s Ódou na radosť (úryvok)
IV. Presto; Allegro molto assai (Alla marcia); Andante maestoso; Allegro energico, sempre ben marcato.
Sonáta pre klavír č. 14 cis mol, op. 27 č. 2, „Quasi una fantasia“
Adagio sostenuto

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2018 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk