Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Bella / Dvořák / Kodály

Štvrtok 3. 5. 2018, 19.00 h
C – Populárny cyklus
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Rastislav Štúr dirigent

Dalibor Karvay husle


Program

Ján Levoslav Bella (1843–1936)
Koncertná skladba v uhorskom štýle
Antonín Dvořák (1841–1904)
Koncert pre husle a orchester a mol, op. 53
Allegro ma non troppo
Adagio ma non troppo
Allegro giocoso, ma non troppo
Zoltán Kodály (1882–1967)
Háry János, suita zo spevohry
Predohra. Rozprávka začína
Viedenská zvonkohra
Pieseň
Súboj a porážka Napoleona
Intermezzo
Príchod cisára a jeho dvoranov

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2018 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk