Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Čekovská / Beethoven / Rachmaninov

Piatok 20. 4. 2018, 19.00 h
A/B – Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
James Judd dirigent

Stephen Hough klavír


Program

Ľubica Čekovská (1975)
Palingenia – slovenská premiéra
Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Symfónia č. 8 F dur, op. 93
Allegro vivace e con brio
Allegretto scherzando
Tempo di Menuetto
Allegro vivace
Sergej Rachmaninov (1873–1943)
Koncert pre klavír a orchester č. 1 fis mol, op. 1
Vivace – Moderato
Andante
Allegro vivace

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2018 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk