Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Solamente naturali

Streda 11. 4. 2018, 19.00 h
M – Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Solamente naturali
Miloš Valent umelecký vedúci

Program

Abraham Sagri
Tehillim 136 (Žalm 136)
Johann Stephan Rittangel
Ki lo naeh – „Hagada 1644“
Elchonon Henle Kirchhain
Hochzeit und Beschneidung
Brautlied
Chanukkah
Pessach
Purim
Zbierky
Chassidim
I. Dem rebbins nign
II. Joh ribbon olam
III. El yivne Hagalil
IV. Andante
V. Teka beshofor
VI. Ovinu Malkeinu
VII. Zbierka Annae Szirmay-Keczer
VIII. Bamidbar
IX. Hora
X. Ich gei arois
XI. Nad Tatrou
XII. Hora
Sholom Friede
Kaddish (Andante)
Or chodosh (Allegro moderato)
Wĕyishlach bĕrocho (Allegro moderato)
Allegro
Zbierky
A Gute Voch!
I. Havdalah
II. Nigun
III. Du sollst nit gein
IV. Nigun
V. Al hassela
VI. Allegro (Moshe Achler)
Isreael Lovy
Hoôchêz
Ovinu malkênu
Kĕdusho
Zbierky
Marshitz
I. Gusikover tzimbl
II. Shir hamaalos M.J. Gusikov, (arr. Js. Rosenfeld)
III. Die apikorsim mogen
IV. Shelomo forgesunt
V. Hava nagila
VI. Nigun, Sadigora - Krilovitz
VII. Tumba

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2018 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk