Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Paulus, oratórium

Streda 28. 3. 2018, 19.00 h
A/B – Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
James Judd dirigent
Thomas Lang zbormajster

Sibylla Duffe soprán
Rainer Trost tenor
Peter Mikuláš bas
Anthea Barac alt
Matúš Trávniček bas
Peter Kollár bas


Program

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847)
Paulus, oratórium pre sóla, zbor a orchester, op. 36 – Prvá časť
Paulus, oratórium pre sóla, zbor a orchester, op. 36 – Druhá časť

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2018 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk