Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Kančeli / Schumann / Brahms

Piatok 16. 3. 2018, 19.00 h
A/B – Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Piotr Gribanov dirigent

Hinrich Alpers klavír


Program

Gija Kančeli (1935–2019)
Sio
Robert Schumann (1810–1856)
Introdukcia a Allegro concertante pre klavír a orchester, op. 134
Introdukcia a Allegro appassionato pre klavír a orchester G dur, op. 92
Johannes Brahms (1833–1897)
Symfónia č. 3 F dur, op. 90
I. Allegro con brio
II. Andante
III. Poco allegretto
IV. Allegro

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2018 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk