Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Moniuszko / Lalo / Fauré

Štvrtok 8. 3. 2018, 19.00 h
C – Populárny cyklus
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Jacek Rogala dirigent

Miroslav Ambroš husle


Program

Stanisław Moniuszko (1819–1872)
Paria, predohra k opere
Édouard Lalo (1823–1892)
Španielska symfónia pre husle a orchester d mol, op. 21
Allegro non troppo
Scherzando. Allegro molto
Intermezzo. Allegro non troppo
Andante
Rondo
Gabriel Fauré (1845–1924)
Pelléas et Mélisande – suita, op. 80
Prélude
Fileuse
Sicilienne
Mort de Mélisande
Masques et bergamasques – suita, op. 112
Ouverture
Menuet
Gavotte
Pastorale

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2018 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk