Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Koncert študentov VŠMU s orchestrom Slovenskej filharmónie

Streda 28. 2. 2018, 18.00 h
J – Junior
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Rastislav Štúr dirigent

Eliška Čonková violončelo
Tejmur Aleskerov viola
Peter Nágel klavír


Program

Camille Saint-Saëns (1835–1921)
Koncert pre violončelo a orchester č. 1 a mol, op. 33
Allegro non troppo
Allegretto con moto
Allegro non troppo
Cecil Forsyth (1870–1941)
Koncert pre violu a orchester g mol
I. Appassionato – Moderato
II. Andante un poco sostenuto
III. Allegro con fuoco
Franz Liszt (1811–1886)
Koncert pre klavír a orchester č. 2 A dur, S. 125

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2018 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk