Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Slovenský filharmonický zbor a cappella

Piatok 16. 2. 2018, 19.00 h
M – Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenský filharmonický zbor
Jozef Chabroň dirigent

Mária Porubčinová soprán
Eva Garajová alt
Jozef Gráf tenor
Tomáš Šelc bas
Tomáš Nemec klavír
Jana Nagy-Juhász klavír
Marek Štrbák organ


Program

Gioachino Rossini (1792–1868)
Petite messe solennelle

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2018 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk