Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


The Classical Music Maniacs

Piatok 16. 2. 2018, 11.30 h
HA – Hudobná akadémia SF
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Classical Music Maniacs
Jarolím Emmanuel Ružička umelecký vedúci, husle

Hugo Jurašek violončelo
Nina Kačurová zobcová flauta
Júlia Nemcová husle


Program

Freddie Mercury (1946–1991)
We Are the Champions
Antonio Vivaldi (1678–1741)
Koncert pre husle a sláčikový orchester, op. 8, č. 3 F dur, RV 293 „Jeseň“
Dormienti Ubriachi: Adagio Molto
Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Menuet C dur
Gigue F dur
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Divertimento D dur, KV 136
II. Andante
Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Suita č. 2 h mol, BWV 1067
Menuet
Badinerie
Brandenburský koncert č. 3 G dur, BWV 1048
Allegro
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Koncert pre husle a orchester č. 3 G dur, KV 216
I. Allegro
Gustav Holst (1874–1934)
St. Paul’s Suite, op. 9, č. 2
I. Jig. (Vivace)
Antonio Vivaldi (1678–1741)
Koncert pre husle a sláčikový orchester, op. 8, č. 2 g mol, RV 315 „Leto“
Presto
Brian May (1947)
We Will Rock You

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2018 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk