Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Sibelius / Chopin / Beethoven

Štvrtok 15. 2. 2018, 19.00 h
C – Populárny cyklus
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Daejin Kim dirigent

Rem Urasin klavír


Program

Jean Sibelius (1865–1957)
Karélia, suita, op. 11
Intermezzo
Ballade
Alla Marcia
Fryderyk Chopin (1810–1849)
Koncert pre klavír a orchester č. 2 f mol, op. 21
Maestoso
Larghetto
Allegro vivace
Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Symfónia č. 5 c mol „Osudová“, op. 67
Allegro con brio
Andante con moto
Scherzo: Allegro
Allegro

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2018 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk