Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Fang / Brahms / Schumann

Piatok 9. 2. 2018, 19.00 h
D/E – Hudba troch storočí
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Boian Videnoff dirigent

Alena Baeva husle
Julian Steckel violončelo


Program

Man Fang (1977)
Noir – slovenská premiéra
Johannes Brahms (1833–1897)
Dvojkoncert pre husle, violončelo a orchester a mol, op. 102
Allegro
Andante
Vivace non troppo
Robert Schumann (1810–1856)
Symfónia č. 4 d mol, op. 120
Ziemlich langsam. Lebhaft
Romanze: Ziemlich langsam
Scherzo: Lebhaft
Langsam: Lebhaft

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2018 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk