Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Grofé / Gershwin

Piatok 19. 1. 2018, 19.00 h
A/B – Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Wayne Marshall dirigent, klavír

Program

Ferde Grofé (1892–1972)
Mississippi – suita
I. Father of the Waters
II. Huckleberry Finn
III. Old Creole Days
IV. Mardi Gras
George Gershwin (1898–1937)
Koncert pre klavír a orchester F dur
Allegro
Adagio – Andante con moto
Allegro agitato
George Gershwin (1898–1937) [upr. Robert Russell Bennett]
Porgy a Bess, symfonický obraz

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2018 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk