Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Talent v hudbe

Piatok 19. 1. 2018, 9.30 h
HA – Hudobná akadémia SF
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci, dirigent

Teo Gertler husle
Martina Výbohová husle
Ferdinand Slezák husle
Dalibor Karvay husle


Program

Henryk Wieniawski (1835–1880)
Scherzo tarantelle, op.16
Franz Ries (1846–1932)
La capricciosa
Tomaso Antonio Vitali (1663–1745)
Chaconne g mol
Niccolo Paganini (1782–1840)
Cantabile
Henryk Wieniawski (1835–1880)
Polonéza D dur
Joseph Haydn (1732–1809)
Koncert pre husle a orchester G dur, Hob.VIIa:4
Finale: Allegro
Ladislav Kupkovič (1936–2016)
Souvenir
Antonio Vivaldi (1678–1741)
Koncert pre husle a orchester a mol op. 3, č. 6, RV 356
I. Allegro

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2018 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk