Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Trojkráľový koncert

Sobota 6. 1. 2018, 19.00 h
M – Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Juraj Valčuha dirigent

Program

Otto Nicolai (1810–1849)
Veselé panie z Windsoru, predohra k opere
Nino Rota (1911–1979)
La strada, suita
Leonard Bernstein (1918–1990)
Symfonické tance z West Side Story
George Gershwin (1898–1937)
Američan v Paríži

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2018 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk