Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Slávnostný koncert k 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky

Pondelok 1. 1. 2018, 20.30 h
M – Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Rastislav Štúr dirigent
Jozef Chabroň zbormajster

Ladislav Fančovič klavír
Bernadetta Šuňavská organ


Program

Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Egmont, predohra, op. 84
Fantázia pre klavír, zbor a orchester c mol, op. 80
Adagio
Finale: Allegro
Finale: Allegretto, ma non troppo
Eugen Suchoň (1908–1993)
Symfonická fantázia na BACH pre organ, sláčikové a bicie nástroje, ESD 93

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2018 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk