Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Solamente naturali – Vianočný koncert

Utorok 19. 12. 2017, 19.00 h
SH – Stará hudba
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Solamente naturali
Vocale ensemble So La
Miloš Valent umelecký vedúci, husle
Hilda Gulyásová umelecká vedúca

Program

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Weihnachts-Oratorium, BWV 248
I. Teil – Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage
II. Teil – Und es waren Hirten in derselben Gegend
V. Teil – Ehre sei Dir, Gott, gesungen
VI. Teil – Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2017 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk