Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Vianočný koncert

Nedeľa 10. 12. 2017, 16.00 h
M – Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenský komorný orchester
Spevácky zbor Lúčnica
Ewald Danel husle, umelecký vedúci
Elena Matušová zbormajsterka

Katarína Krčmárová soprán
Katarína Kubovičová-Sroková alt
Jozef Gráf tenor
Tomáš Šelc bas


Program

Giuseppe Torelli (1658–1709)
Concerto grosso, op. 8 č. 6
Grave – Vivace
Largo
Vivace
Trad. [upr. Luis Bedmar (1932)]
Adeste fideles
Trad. [upr. František Prášil (1902–1981)]
Búvaj dieťa krásne
Ján Cikker (1911–1989)
Ninaj, Ninaj, Jezulátko
Trad. [upr. František Prášil (1902–1981)]
Povedzte nám pastuškovia
Poďme bratia do Betléma
Jakub Jan Ryba (1765–1815)
Česká mše vánoční / Missa pastoralis bohemica
Kyrie. Hej mistře
Gloria. Sláva budiž
Graduale. Vzhůru, bratře
Credo. Pospíchej k Betlému
Offertorium. V pokoře poklekněme
Sanctus. Nebe hlásej, Svatý
Benedictus. Pane země i nebe
Agnus Dei. Nyní se do Tvé ochrany
Communio (Finále). S radostí, s plesáním

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2017 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk