Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Karłowicz / Saint-Saëns / Rimskij-Korsakov

Piatok 1. 12. 2017, 19.00 h
A/B – Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Lukasz Borowicz dirigent

Andrew von Oeyen klavír


Program

Mieczysław Karłowicz (1876–1909)
Pieseň o odvekej túžbe, op. 10, č. 1
Camille Saint-Saëns (1835–1921)
Koncert pre klavír a orchester č. 2 g mol, op. 22
Andante sostenuto
Allegro scherzando
Presto
Nikolaj Rimskij-Korsakov (1844–1908)
Symfónia č. 2 fis mol, op. 9, „Antar“
Largo – Allegro giocoso
Allegro
Allegro risulto alla marcia
Allegretto vivace

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2017 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk