Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Haydn / Strauss / Mendelssohn

Piatok 24. 11. 2017, 19.00 h
D/E – Hudba troch storočí
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Pinchas Steinberg dirigent
Thomas Lang zbormajster

Tibor Szappanos tenor
Lena Belkina alt
Adrian Eröd barytón
Peter Mikuláš bas


Program

Joseph Haydn (1732–1809)
Symfónia č. 88 G dur, Hob.I:88
Adagio – Allegro
Largo
Menuetto: Allegretto
Finale. Allegro con spirito
Richard Strauss (1864–1949)
Šibalstvá Tilla Eulenspiegla, symfonická báseň, op. 28
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847)
Prvá Valpurgina noc, kantáta, op. 60
Ouvertüre: Das schlechte Wetter - Der Übergang zum Frühling
„Es lacht der Mai“
„Könnt ihr so verwegen handeln?“
„Wer Opfer heut zu bringen scheut“
„Verteilt euch, wackre Männer, hier“
„Diese dummen Pfaffenchristen“
„Kommt mit Zacken und hit Gabeln“
„So weit gebracht, dass wir bei Nacht“
„Hilf, ach hilf mir, Kriegsgeselle“
„Die Flamme reinigt sich vom Rauch“

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2017 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk