Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Chadwick / Paderewski / Moncayo / Zyman / Márquez

Štvrtok 16. 11. 2017, 19.00 h
C – Populárny cyklus
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Jesús Medina dirigent

Marian Sobula klavír


Program

George Whitefield Chadwick (1854–1931)
Jubilee
Ignacy Jan Paderewski (1860–1941)
Koncert pre klavír a orchester a mol, op. 17
Allegro
Romanza. Andante
Allegro molto vivace
José Pablo Moncayo (1912–1958)
Huapango
Samuel Zyman (1956)
Encuentros
Arturo Márquez (1950)
Danzon No. 2

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2017 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk