Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Balakirev / Rachmaninov / Ravel

Piatok 10. 11. 2017, 19.00 h
A/B – Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Sascha Goetzel dirigent
Jozef Chabroň zbormajster

Daniel Kharitonov klavír


Program

Milij Balakirev (1837–1910) [upr. Sergej Ľapunov (1859–1924)]
Islamey, orientálna fantázia, op. 18
Sergej Rachmaninov (1873–1943)
Rapsódia na Paganiniho tému, op. 43
Maurice Ravel (1875–1937)
Dafnis a Chloé, suita, č. 1
Dafnis a Chloé, suita č. 2

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2017 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk