Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Moyzes / Haydn / Elgar

Piatok 3. 11. 2017, 19.00 h
D/E – Hudba troch storočí
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
James Judd dirigent

István Várdai violončelo


Program

Alexander Moyzes (1906–1984)
Partita na poctu Majstra Pavla z Levoče, op. 67
I. Intrada
II. Meditácia
III. Chorál a malá fúga
IV. Sarabanda
V. Finále. Chorál a veľká fúga
Joseph Haydn (1732–1809)
Koncert pre violončelo a orchester č. 2 D dur, Hob VIIb:2
I. Allegro moderato
II. Adagio
III. Rondo. Allegro
Edward Elgar (1857–1934)
Enigma, variácie na vlastnú tému, op. 36
Theme (Enigma: Andante)
Variation I (L’istesso tempo) “C.A.E.”
Variation II (Allegro) “H.D.S-P.”
Variation III (Allegretto) “R.B.T.”
Variation IV (Allegro di molto) “W.M.B.”
Variation V (Moderato) “R.P.A.”
Variation VI (Andantino) “Ysobel”
Variation VII (Presto) “Troyte”
Variation VIII (Allegretto) “W.N.”
Variation IX (Adagio) “Nimrod”
Variation X (Intermezzo: Allegretto) “Dorabella”
Variation XI (Allegro di molto) “G.R.S.”
Variation XII (Andante) “B.G.N.”
Variation XIII (Romanza: Moderato) “ * * * ”
Variation XIV (Finale: Allegro) “E.D.U.”

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2017 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk