Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Johann Sebastian Bach

Nedeľa 22. 10. 2017, 16.00 h
SKO – Slovenský komorný orchester
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel husle, umelecký vedúci

Alexandra Soumm husle


Program

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Koncert pre husle a orchester a mol, BWV 1041
Allegro moderato
Andante
Allegro assai
Koncert pre husle a orchester E dur, BWV 1042
Allegro
Adagio
Allegro assai
Koncert pre husle a orchester g mol, BWV 1056
Allegro
Largo
Presto
Koncert pre dvoje huslí a orchester d mol, BWV 1043
Vivace
Largo, ma non tanto
Allegro
Koncert pre dvoje huslí a orchester c mol, BWV 1060
Allegro
Adagio
Allegro

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2017 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk