Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Liszt, Mozart, Čajkovskij

Štvrtok 8. 6. 2017, 19.00 h
C – Populárny cyklus
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Leoš Svárovský dirigent

Jan Simon klavír


Program

Franz Liszt (1811–1886)
Uhorská rapsódia č. 2, S. 244/2
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Koncert pre klavír a orchester č. 27 B dur, KV 595
Piotr Iľjič Čajkovskij (1840–1893)
Suita z baletu Spiaca krásavica, op. 66a

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2017 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk