Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Corigliano, Williams, Beethoven

Piatok 19. 5. 2017, 19.00 h
A/B – Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
James Judd dirigent

Evelyn Glennie bicie nástroje


Program

John Corigliano (1938)
Conjurer: Koncert pre bicistu a sláčikový orchester (s možným použitím plechových nástrojov)
Wood
Metal
Skin
Ralph Vaughan Williams (1872–1958)
Osy, predohra
Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Symfónia č. 7 A dur, op. 92
Poco sostenuto – Vivace
Allegretto
Presto – Assai meno presto (trio)
Allegro con brio

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2017 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk