Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Petitgirard, Chopin, Dukas, Ravel

Štvrtok 11. 5. 2017, 19.00 h
C – Populárny cyklus
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Laurent Petitgirard dirigent
Jozef Chabroň zbormajster

Eugen Indjić klavír


Program

Laurent Petitgirard (1950)
Solitaire
Fryderyk Chopin (1810–1849)
Koncert pre klavír a orchester č. 1 e mol, op. 11
1. Allegro maestoso
2. Romanze – Larghetto
3. Rondo – Vivace
PrestávkaPaul Dukas (1865–1935)
La Péri
Maurice Ravel (1875–1937)
Dafnis a Chloé, suita č. 2

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2017 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk