Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Wagner, Lalo, Rachmaninov

Piatok 28. 4. 2017, 19.00 h
A/B – Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Ilan Volkov dirigent

Raphael Wallfisch violončelo


Program

Richard Wagner (1813–1883)
Lohengrin, predohra
Édouard Lalo (1823–1892)
Koncert pre violončelo a orchester d mol
1. Prelude, lento – Allegro maestoso
2. Intermezzo, andantino con moto – Allegro presto – Andantino – Tempo I
3. Introduction, andante – Allegro vivace
Sergej Rachmaninov (1873–1943)
Symfónia č. 3 a mol, op. 44
1. Lento – Allegro moderato – Allegro
2. Adagio ma non troppo – Allegro vivace
3. Allegro – Allegro vivace – Allegro (Tempo primo) – Allegretto – Allegro vivace

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2017 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk