Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Hudba v Bratislave

Piatok 17. 3. 2017, 11.30 h
HA – Hudobná akadémia SF
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel husle, umelecký vedúci

Martin Vanek moderátor


Program

Marc-Antoine Charpentier (1643–1704)
Te Deum H. 146, Prelúdium
Johann Sigismund Kusser (1660–1727)
Ouvertura C dur, Marche
Joseph Haydn (1732–1809)
Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži, Hob. XX1:B
1. Introduzione
Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Hymna Európskej únie (Symfónia č. 9 d mol, op. 125, IV. časť, úryvok)
Franz Liszt (1811–1886)
Slavimo, slavno, Slaveni! Hymnus na počesť 1000. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie
Alexander Albrecht (1885–1958)
Scherzo
Béla Bartók (1881–1945)
Deťom, Sz. 42
Ľudovít Rajter (1906–2000)
Tri slovenské tance
Vladimír Godár (1956)
Melodiarium. 20 tancov na Nápěvy starých slovenských zpjevanek od urozené panj Anny Szirmay rozené Keczer roku 1625–30. Hajdúchy I–V

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2017 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk