Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Weber, Beethoven, Bartholdy

Štvrtok 16. 3. 2017, 19.00 h
A/B – Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Boian Videnoff dirigent

Alexander Schimpf klavír


Program

Carl Maria von Weber (1786–1826)
Predohra k opere Čarostrelec
Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Koncert pre klavír a orchester č. 1 C dur, op. 15
I. Allegro con brio
II. Largo
III. Rondo. Allegro scherzando
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847)
Symfónia č. 3 a mol, op. 56 „Škótska“

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2017 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk