Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Britten / Sibelius / Adams

Piatok 10. 3. 2017, 19.00 h
D/E – Hudba troch storočí
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
John Axelrod dirigent
Jozef Chabroň zbormajster

Ilya Gringolts husle


Program

Benjamin Britten (1913–1976)
Štyri morské interlúdiá z opery Peter Grimes, op. 33a
Jean Sibelius (1865–1957)
Koncert pre husle a orchester d mol, op. 47
PrestávkaJohn Adams (1947)
Harmónium

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2017 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk