Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Wagner, Beethoven, Franck

Piatok 3. 3. 2017, 19.00 h
A/B – Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Ralf Weikert dirigent

Philippo Gorini klavír


Program

Richard Wagner (1813–1883)
Príchod bohov do Walhally z opery Rýnske zlato
Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Koncert pre klavír a orchester č. 5. Es dur, op. 73
César Franck (1822–1890)
Symfónia d mol

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2017 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk