Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Slovenský filharmonický zbor

Piatok 17. 2. 2017, 19.00 h
M – Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenský filharmonický zbor
Jozef Chabroň zbormajster

Eva Šušková soprán
Juraj Čižmarovič husle
Helena Oborníková alt


Program

Valentin Silvestrov (1937)
Diptychon – slovenská premiéra
Petr Fiala (1943)
Štyri nokturná pre miešaný zbor a altové sólo
Iris Szeghy (1956)
Stabat mater pre soprán, 3 miešané zbory a sólové husle – slovenská premiéra

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2017 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk