Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Chabrier, Paganini, Ravel

Piatok 10. 2. 2017, 19.00 h
A/B – Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Darrell Ang dirigent

Andrey Baranov husle


Program

Emmanuel Chabrier (1841–1894)
España
Niccolo Paganini (1782–1840)
Koncert pre husle a orchester h mol, č. 2, op. 7
Maurice Ravel (1875–1937)
Španielska rapsódia
La valse

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2017 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk