Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Beethoven, Martinů, Mozart

Piatok 3. 2. 2017, 19.00 h
D/E – Hudba troch storočí
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Petr Altrichter dirigent
Jozef Chabroň zbormajster

Michaela Fukačová violončelo
Martina Masaryková soprán
Petra Noskaiová alt
Jozef Gráf tenor
Tomáš Šelc bas


Program

Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Leonora III, predohra, op. 72b
Bohuslav Martinů (1890–1959)
Koncert pre violončelo a orchester č. 1, H. 196
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Omša C dur Korunovačná, KV 317

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2017 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk