Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Meyer, Ravel, Rachmaninov

Piatok 27. 1. 2017, 19.00 h
A/B – Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Daniel Raiskin dirigent

Marek Štrbák organ
Lukas Geniušas klavír


Program

Krzysztof Meyer (1943)
Musica festiva
Maurice Ravel (1875–1937)
Koncert pre klavír a orchester G dur
Sergej Rachmaninov (1873–1943)
Symfonické tance, op. 45
I. Non Allegro
II. Andante con moto. Tempo di Valse
III. Lento assai – Allegro vivace

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2017 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk