Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Rachmaninov, Bartók, Prokofiev

Piatok 20. 1. 2017, 19.00 h
D/E – Hudba troch storočí
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
George Pehlivanian dirigent
Mátyás Antal zbormajster

Gustáv Beláček bas
István Horváth tenor


Program

Sergej Rachmaninov (1873–1943)
Ostrov mŕtvych, op. 29
Béla Bartók (1881–1945)
Cantata profana
Sergej Rachmaninov (1873–1943)
Capriccio na cigánske témy, op. 12
Sergej Prokofiev (1891–1953)
Skýtska suita, op. 20

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2017 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk