Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Zimmer, Beethoven, Saint-Saëns

Piatok 16. 12. 2016, 19.00 h
D/E – Hudba troch storočí
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Leoš Svárovský dirigent
Jozef Chabroň zbormajster

Akira Wakabayashi klavír
Aleš Bárta organ


Program

Ján Zimmer (1926–1993)
Magnificat – premiéra
Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Koncert pre klavír a orchester č. 3 c mol, op. 37
Camille Saint-Saëns (1835–1921)
Symfónia č. 3 c mol, op. 78 „Organová“

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2016 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk