Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Čajkovskij, Suchoň

Piatok 9. 12. 2016, 19.00 h
A/B – Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Rastislav Štúr dirigent

Dalibor Karvay husle


Program

Piotr Iľjič Čajkovskij (1840–1893)
Tri časti z baletu Luskáčik, op. 71
Koncert pre husle a orchester D dur, op. 35
Eugen Suchoň (1908–1993)
Metamorfózy, päť variácií na vlastnú tému

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2016 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk