Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Záverečný koncert 52. ročníka BHS

Nedeľa 4. 12. 2016, 19.00 h
BHS – Bratislavské hudobné slávnosti
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Bratislavský chlapčenský zbor
James Conlon dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Magdaléna Rovňáková zbormajsterka

Tatiana Pavlovskaya soprán
Toby Spence tenor
Martin Gantner barytón


Program

Benjamin Britten (1913–1976)
Vojnové requiem, op. 66
1. Requiem aeternam
2. Dies irae
3. Offertorium
4. Sanctus
5. Agnus Dei
6. Libera me

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2016 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk