Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Otvárací koncert 52. ročníka BHS

Piatok 18. 11. 2016, 19.00 h
BHS – Bratislavské hudobné slávnosti
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
James Judd dirigent

Vadim Repin husle


Program

Ernő von Dohnányi
Symfonické minúty, op. 36
I. Capriccio
II. Rapsodia
III. Scherzo
IV. Tema con variazioni
V. Rondo
Dmitrij Šostakovič (1906–1975)
Koncert pre husle a orchester č. 1 a mol, op. 77
I. Nocturne
II. Scherzo
III. Passacaglia
IV. Burlesque
Benjamin Britten (1913–1976)
Štyri morské interlúdiá z opery Peter Grimes, op. 33a
I. Dawn
II. Sunday Morning
III. Moonlight
IV. Storm
Claude Debussy (1862–1918)
More, tri symfonické skice, L. 109
De l'aube à midi sur la mer
Jeux de vagues
Dialogue du vent et de la mer

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2016 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk