Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Epoché – Slovenská filharmónia

Štvrtok 10. 11. 2016, 19.00 h
M – Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Szymon Bywalec dirigent

Diana Buffa klavír
Ivan Buffa klavír
Dušan Jamrich rozprávač
Ján Slávik violončelo


Program

Ján Zimmer (1926–1993)
Concerto grosso, op. 7, pre dva klavíry a sláčikový orchester
Introduzione
Misterisamento
Toccata
Passacaglia a fúga
Ján Cikker (1911–1989)
Vojak a matka (Boj), op. 21, symfonická báseň pre recitátora a veľký orchester; 2. časť trilógie „O živote“
Jozef Kolkovič
Koncert pre violončelo a orchester „Operation Songbird“ – premiéra
1. Secret agent JN contemplates action
2. Secret agent JN in action
3. Secret agent JN reflects, then contemplates the next action
4. Secret agent JN strikes again
5. Secret agent JN, against overwhelming odds, returns victorious as always
Jana Kmiťová (1976)
Postranné myšlienky – premiéra

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2016 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk