Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Haydn, Šostakovič

Štvrtok 3. 11. 2016, 19.00 h
D/E – Hudba troch storočí
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Vladimir Fedosejev dirigent

Program

Joseph Haydn (1732–1809)
Symfónia č. 91 Es dur, Hob. I:91
Dmitrij Šostakovič (1906–1975)
Symfónia č. 15 A dur, op. 141
1. Allegretto
2. Adagio – Largo – Adagio – Largo
3. Allegretto
4. Adagio – Allegretto – Adagio – Allegretto

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2016 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk