Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Maurice Ravel – Moja matka hus, balet

Sobota 22. 10. 2016, 16.00 h
R – Rodinné koncerty
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Bábkoherecký súbor Teatro Neline
Konstantin Ilievsky dirigent
Petronela Dušová umelecká vedúca

Martin Vanek moderátor


Program

Maurice Ravel (1875–1937)
Moja matka hus / Ma mère l’Oye, balet

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2016 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk