Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Adams, Schumann, Janáček

Piatok 27. 5. 2016, 19.00 h
D/E – Hudba troch storočí
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Leoš Svárovský dirigent

Dénes Várjon klavír


Program

John Adams (1947)
Short Ride in a Fast Machine – slovenská premiéra
Robert Schumann (1810–1856)
Koncert pre klavír a orchester a mol, op. 54
Leoš Janáček (1854–1928)
Sinfonietta
I. Allegretto — Allegro maestoso (Fanfára)
II. Andante — Allegretto (Hrad)
III. Moderato (Králové klášter)
IV. Allegretto (Ulice)
V. Andante con moto (Radnice)

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2016 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk