Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Webern, Weber, Mozart

Piatok 13. 5. 2016, 19.00 h
D/E – Hudba troch storočí
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Emmanuel Villaume dirigent

Roman Mešina fagot


Program

Anton Webern (1883–1945)
Im Sommerwind
Carl Maria von Weber (1786–1826)
Koncert pre fagot a orchester F dur, op. 75
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Symfónia č. 38 D dur, KV 504 Pražská

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2016 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk