Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Schumann, Karłowicz, Mendelssohn Bartholdy

Štvrtok 5. 5. 2016, 19.00 h
C – Populárny cyklus
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Kaspar Zehnder dirigent
Jozef Chabroň zbormajster

Piotr Plawner husle
Marianna Gelenekyová soprán
Karolina Ludwicka alt


Program

Robert Schumann (1810–1856)
Manfred, predohra, op. 115
Mieczysław Karłowicz (1876–1909)
Koncert pre husle a orchester A dur, op. 8
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847)
Sen noci svätojánskej, scénická hudba, op. 61

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2016 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk