Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Šeherezáda

Nedeľa 17. 4. 2016, 16.00 h
R – Rodinné koncerty
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Bábkoherecký súbor Teatro Neline
Marián Lejava dirigent
Petronela Dušová bábkoherečka, réžia, scenár, umelecká vedúca

Martin Vanek réžia, scenár, rozprávač
Martina Matlovičová bábky
Miroslav Duša scéna
Beata Hileková bábkoherečka
Radomír Milić bábkoherec
Dušan Musil bábkoherec


Program

Nikolaj Rimskij-Korsakov (1844–1908)
Šeherezáda, symfonická suita, op. 35

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2016 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk